Angela Merkel

Giải pháp chính trị ( Political solution ) . Nguyễn Thị Bắc. Acrylic. 61cm x 76cm. 2020

Size: 61cm x 76cm

Copyright © 2017. All Rights Reserved