Lost ( Bác thẩn thơ )

This old women wonders around District 1in Ho Chi minh City , she is a lost soul ... ( Tôi gặp bác đi lang thang dọc đường ở quận 1 , không biết mình đi đâu và về đâu ...)

Located in: People

Copyright © 2017. All Rights Reserved