BLACK ( ĐEN)

-  Đen in Vietnamese means black because of the color of his skin.  His mother is Vietnamese and his father belongs to one of the 54 ethnic groups  CALLED Ê ĐÊ.  His father died when he was 11 years of age and his mother due to the sadness of her loss became an alcoholic and gambled there family money away.  He was very sad at this time and he ran away from home and never returned.  He was lucky though as he was found by a welcoming shop owner and was raised with the family as one of there own.  He now works in the family restaurant .

ĐEN

Đen theo tiếng Việt là màu đen , gia đình của em đặt cái tên cho em như vậy. Mẹ là người Việt, ba là người dân tộc Ê ĐÊ. Thật không may ba em qua đời khi em 11 tuổi, mẹ em thì buồn phiền và cũng trở nên rượi chè, cờ bạc…Em đã rất buồn và bỏ nhà ra đi và không trở về nhà. Em may mắn gặp được  nhận nuôi nấng bởi  một gia đình ,chủ là  nhà hàng Cơm tấm Ba Sơn.

Located in: People

Copyright © 2017. All Rights Reserved