THE WALKING MAN ( Người đi lang thang )

THE WALKING MAN

I call him the name is  “ Walking Man” and this painting depicts my version of the “Walking Man”.   This man can often be seen walking early hours of the morning  through the streets of Phu My Hung.

BÁC ĐI LANG THANG

Tôi gọi bác với cái tên là " Người đi lang thang " , bác cũng hay thường xuyên đi lang thang qua phòng tranh của tôi, có khi sáng sớm, có khi thì buổi chiều và cả trên con đường Nguyễn Lương Bằng ở Phú Mỹ Hưng.

Located in: People

Copyright © 2017. All Rights Reserved