AN ORPHAN BOY

 

 

I met this little boy at an orphanage in Thanh Binh where I was visiting with a local school PTA as we were out donating gifts as part of the moon festival. I noticed him as he was sitting all alone as none of the other kids would play with him. This saddened me as with all the children there they just want to feel and be included.

EMMỒCÔI :

Tôi gặp em trong một tri mồ côi trong một lần viếng thm ở Thanh Bình ( Biên Hoà ) Chúng tôi mang những món quà tặng cho tri để đón ngày trung thu trng rằm . Trong tri mồ côi có rất nhiều em , nhng trong đó một em làm tôi chú nhiều nhất bởi vì có mỗi mình em là ngồi im và không hề chi vui nhcác bn khác . Tôi cm nhận một điều rằng, tất ctrong suy nghca em không phi những thứ mà chúng tôi mang đến, làm cho em hnh phúc , mà điều em mong muốn nhất chính là gia đình thật sự ca em .

Located in: People

Copyright © 2017. All Rights Reserved